Porady eksperta – jak kontrolować czas pracy pracowników?

Każdy pracodawca ma prawo do kontroli czasu pracy swoich podwładnych oraz sposobu ich wywiązywania się ze swoich obowiązków. Taka kontrola musi przebiegać jednak w zgodzie z przepisami. Treść stosunku pracy określa granice podporządkowania pracownika pracodawcy. Przedsiębiorca może rozliczać zatrudnione osoby z czasu pracy na kilka różnych sposobów.

Metody weryfikacji czasu pracy pracownika

Jedną z podstawowych i najczęściej stosowanych metod weryfikacyjnych czasu pracy jest papierowa lista obecności. Każdy pracownik przychodzący do firmy podpisuje się na niej wraz z podaniem godziny pojawienia się w pracy. Analogicznie odznacza się na liście przy wychodzeniu. Jest to najprostsza metoda, tania, ale posiada też swoje wady. Główną wadą takiego rozwiązania jest to, że podawane w niej dane mogą nie być zgodne z rzeczywistością, spóźniający się pracownicy mogą naginać prawdę na swoją korzyść. Pojedyncze kartki papieru z listą obecności mogą się także łatwo zgubić. Coraz popularniejszym rozwiązaniem stosowanym głównie w większych firmach są systemy elektroniczne. Wszyscy pracownicy przy wejściu oraz wyjściu z pracy przykładają karty magnetyczne lub chipowe do specjalnego czytnika. System ten jest często skoordynowany także z systemem otwierającym i zamykającym drzwi. Pracodawca musi pamiętać o umiejętnym rozmieszczeniu czytników, w taki sposób, aby pracownicy nie czuli się zbyt osaczeni – zapisy monitorujące każde wyjście do toalety mogą być przecież krępujące. Wdrożenie elektronicznego systemu weryfikacji czasu pracy w firmie wiąże się też z większymi kosztami niż w przypadku posługiwania się  listą obecności.

Zobacz również  Zastanawiasz się nad wdrożeniem programu ERP? Ranking zwycięża Teta

Czy warto kontrolować czas pracy pracowników?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Jest to kwestia sporna, uzależniona w dużej mierze od charakteru prowadzonej działalności. Niektórzy pracodawcy uważają, że pracownicy pozostawieni bez kontroli w ogóle by nie pracowali, inni są zdania, że takie kontrole wywołują odwrotny skutek od zamierzonego. Bardzo ważne jest przecież okazywanie, że ma się zaufanie do pracownika. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie w efektywności wykonywanych obowiązków. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z efektów pracy podwładnych, to może warto zrezygnować z wprowadzenia kontroli?

Pracodawca może kontrolować czas pracy osób zatrudnionych w swojej firmie. Jeżeli się na to zdecyduje, to warto dokładnie przemyśleć sposób i metodę przeprowadzenia takiej weryfikacji. Do tych najpopularniejszych należą listy obecności oraz czytniki magnetyczne. Zawsze należy także poinformować pracownika w jakim okresie i za co będzie kontrolowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *