Czy firma powinna finansować szkolenia pracowników?

Ułatwienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji jest jednym z obowiązków pracodawców, określonym w kodeksie pracy. Ten sam dokument nie podaje jednak, kto powinien płacić za takie szkolenia. Czy możemy żądać od szefa, by zapłacił za szkolenie, w którym chcemy uczestniczyć?

Prawa pracownika podnoszącego kwalifikacje

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Nie ma jednak zapisu o tym, że to pracodawca zapłaci za to szkolenie. Jego obowiązkiem jest natomiast udzielenie pracownikowi specjalnego urlopu szkoleniowego, zwolnienie go z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny na obowiązkowe zajęcia szkoleniowe oraz zapłacenie za dzień pracy, gdy uczestniczył w szkoleniu. Urlop szkoleniowy wynosi 6 dni lub 21 dni, gdy jest to ostatni roku studiów (czas konieczny do przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego).

Jakie świadczenia może przyznać pracodawca?

Pracodawca może zapłacić za nasze szkolenie i potrzebne do niego, a także pokryć koszty przejazdu i zakwaterowania. Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy i pracownik nie może żądać od niego takich świadczeń. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę, ale nie ma musi tego robić, jeśli nie zamierza przedłużyć nam umowy o pracę lub zobowiązać nas do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia.

Zobacz również  Dla kogo są studia podyplomowe? Dowiedz się

Zobowiązania pracownika, za którego szkolenie zapłacił pracodawca

Jeśli pracodawca ponosi koszty szkolenia, może żądać od pracownika pozostawania przez niego po zakończeniu szkolenia w zatrudnieniu przez określony okres czasu. Zdaje się to być oczywiste, gdyż pracodawca nie chce płacić za coś, co mu się nie przyda, a przeszkolony (były) pracownika podejmie pracę u jego konkurenta. Tego typu zobowiązania są zapisane w umowie, która powinna określać podstawowe prawa i obowiązki stron i nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż te wskazane w kodeksie pracy. Taka umowę koniecznie trzeba podpisać, jeśli podejmowana forma szkolenia pozwoli pracownikowi na awans, zmianę stanowiska pracy lub wykonywanie w ramach pracy dodatkowych czynności.

Podejmowanie szkolenia na własną rękę

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje z pominięciem pracodawcy, czyli nie pytamy go o zgodę lub szkolenie nie jest zgodne z naszym stanowiskiem pracy, na pewno nie zapłaci on za szkolenia. Pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności niezależnie od wymagań pracodawcy przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Uprawnienia pracownika dotyczące opłaty za szkolenie zależą od jego umowy z pracodawcą i uzgodnień w tym zakresie. Najważniejsze jest jednak to, kto nas kieruje na szkolenie, a jeśli chcemy, by szef zapłacił, wybierzmy takie, które da nam wiedzę, która przyda się w firmie.

Zobacz również  Kierunki studiów podyplomowych, o których mało się mówi

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *