Kierunek przyszłości: szkoła budowlana. Dlaczego warto tam pójść?

Miasta

Budownictwo jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów technicznych. Po kryzysie w roku 2012 branża budowlana stale się rozwija, a zapotrzebowanie na jej usługi rośnie. Szczególnie poszukiwani są inżynierowie budownictwa, którzy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w niewielkich podmiotach. Inwestycje planowane są nie tylko w sektorze budownictwa mieszkaniowego, ale także w sektorze drogowym, kolejowym czy energetycznym. Pracy dla budowlańców nie zabraknie, dlatego akademia techniczna to dobry i przyszłościowy wybór.

Jaką wiedzę można zdobyć na studiach budowlanych?

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwojowych i popularnych kierunków na uczelniach technicznych. Pozwala on na zdobycie fachowej wiedzy o wyrobach i materiałach budowlanych, a także technologiach realizacji obiektów budowlanych i różnego rodzaju budynków. Akademia techniczna zapewnia wykształcenia w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji, dzięki czemu przyszli absolwenci potrafią elastycznie dopasować się do zmieniających się wymagań oraz postępów w metodach projektowania różnych typów konstrukcji. Ponadto zapoznają się z wymogami, które obowiązują w budownictwie unijnym.

Studiując budownictwo na akademii technicznej można zdobyć wykształcenie oparte nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także umiejętnościach praktycznych. Studia zapewniają podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych oraz zarządzania i nadzorowania procesami budowlanymi z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki komputerowej.

Zobacz również  Gdzie lepiej studiować – Wrocław czy Warszawa

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Do wyboru są studia bezpłatne dzienne oraz płatne niestacjonarne.wykład

Jakie specjalności można wybrać na studiach budowlanych?

Akademia techniczna daje studentom możliwość wyboru jednej z kilku specjalności. Studenci mogą zdecydować się na zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie budownictwa ogólnego, budownictwa komunikacyjnego, dróg kolejowych lub inżynierii materiałów budowlanych. Absolwenci tych kierunków posiadają wiedzę, która pozwala na prowadzenie działalności naukowej i inżynierskiej w zakresie:

  • projektowania konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych metod komputerowych,
  • zarządzania w budownictwie oraz organizacji i technologii procesów budowlanych,
  • rozwiązywania problemów wynikających z eksploatacji konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych,
  • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w projektowaniu, wykonawstwie oraz służbach nadzoru budowlanego.

Absolwenci studiów budowlanych na akademii technicznej mają szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego i są przygotowani do realizacji prawnych i społecznych uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Potrafią zastosować poznane sposoby zapobiegania degradacji środowiska związanej z przebiegiem procesów budowlanych oraz eksploatacji budowli. Po odpowiedniej praktyce każdy absolwent może ubiegać się o uprawnienia projektowe oraz uprawnienie wykonawcze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *