Jak poprawić rentowność działalności przedsiębiorstwa?

Jak poprawić rentowność działalności przedsiębiorstwa

Rentowność to jeden z najważniejszych wyznaczników efektywnego zarządzania firmą. W praktyce, utrzymanie płynności finansowej może jednak sprawiać ogromne problemy, nie tylko małym i średnim przedsiębiorcom. Jak dbać, podtrzymywać i poprawiać rentowność firmy?

Niska rentowność problemem młodych firm?

Badania z kilku ostatnich lat nie pozostawiają wątpliwości – największym problemem młodych firm jest niska rentowność. Przyczyn takiego stanu jest co najmniej kilka. Duża część małych przedsiębiorstw, mikrofirm i startupów powstaje dzięki częściowemu lub całościowemu dofinansowaniu. Gdy mija okres korzystania z funduszy i dopłat do działalności (najczęściej po 12 lub 24 miesiącach od momentu powstania firmy) pojawia się problem zabezpieczenia finansowego. W początkowym okresie działania trudno o utrzymanie tzw. poduszki finansowej, zabezpieczającej przedsiębiorstwo na wypadek kryzysu. Znaczącym problemem dla każdej firmy bywają też opóźnienia w płatnościach, skutkujące zatorami płatniczymi i brakiem płynności finansowej. Co zrobić, by zabezpieczyć firmę przed długotrwałą, niską rentownością?

 

Metody poprawy rentowności firmy

Dobrym punktem wyjścia do poprawy rentowności przedsiębiorstwa może być audyt finansów firmowych. W przypadku małych jednostek gospodarczych, warto wdrożyć podstawowe narzędzia analityczne, pozwalające m.in. nadzorować czas pracy czy efektywność sprzedaży. Wśród podstawowych metod odbudowywania rentowności firmy warto wymienić:

Zobacz również  Ile kosztują studia MBA?

 

  • analizowanie i ograniczanie wydatków – czyli wprowadzanie oszczędności tam, gdzie jest to możliwe,
  • zwiększanie sprzedaży – poprzez poszerzenie lub urozmaicenie oferty, zwiększenie bazy stałych klientów oraz znalezienie nowych ścieżek dystrybucji,
  • inwestowanie w umiejętności pracowników – czyli wybór szkoleń, mogących bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie przychodów firmy (szkolenia z zarządzania, szkolenia specjalistyczne, udział w konferencjach),
  • inwestowanie w marketing, reklamę i budowanie bazy odbiorców,
  • wdrażanie skutecznych narzędzi analitycznych,
  • regularne badanie rynku i potrzeb konsumentów.

Zarządzanie firmą – o czym należy pamiętać?

Dbanie o rentowność przedsiębiorstwa to długotrwały i wymagający proces, który należy rozpocząć już w momencie tworzenia tzw. biznesplanu. Szczegółowe badanie rynku i poznanie wymagań, związanych z usługami lub planowaną przez nas sprzedażą, to podstawa. Prowadzenie działalności wiąże się także z koniecznością regularnej analizy finansowej i – w razie potrzeby – dokonywaniem profesjonalnego audytu. Gdy pojawiają się pierwsze oznaki niskiej rentowności, przedsiębiorstwo nie może pozostać przy pierwotnych procedurach działania. Koniecznym jest też szybkie reagowanie na zachowania konkurencji i samych konsumentów. Dobrą inwestycją długofalową mogą okazać się wydatki na szkolenia z zarządzania, marketingu i organizacji czasu pracy. Warto jednak pamiętać o tym, że wybór metody poprawy rentowności musi być ściśle dostosowany do obszaru działania i aktualnej sytuacji finansowej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *