Zawarcie umowy faktoringu – jak przebiega?

kobieta z fakturą

Przed skorzystaniem z usług firmy faktoringowej konieczne jest podpisanie umowy. Na szczęście proces ten nie jest skomplikowany, a zasady są jasno określone. Przed podpisaniem umowy warto jednak dowiedzieć się więcej na temat faktoringu.

Umowa faktoringu

Ta umowa jest umową nienazwaną, mieszaną. Łączy w sobie elementy różnych innych typów umów, na przykład umowy o cesję wierzytelności, umowy pożyczki czy umowy o wykonanie określonych usług. Należy jednak pamiętać, że postanowienia zawarte w umowie faktoringowej muszą opierać się na przepisach określonych w Kodeksie Spółek Cywilnych oraz Kodeksie Cywilnym. Ta umowa nie musi być zawierana na piśmie, jednak warto zrobić to dla bezpieczeństwa. W przypadku nieporozumień łatwiej będzie udowodnić swoje racje.

Strony umowy faktoringu

Jedną ze stron umowy jest faktor, czyli firma faktoringowa, a drugą faktorant, czyli chcący skorzystać z usługi przedsiębiorca. W umowie pojawia się także kontrahent, czyli osoba, której zostaje wystawiona faktura, lecz nie stanowi on faktycznej strony umowy.

Przedmiot umowy faktoringu

Zawarcie umowy https://faktoria.pl/porada/Umowa-faktoringu-Faktoria wiąże się z przeniesieniem przez przedsiębiorcę na firmę faktoringową wierzytelności, jakie wynikają z wystawionych faktur. Pod uwagę brane są jedynie wierzytelności nieprzeterminowane. Na mocy umowy faktor dokonuje finansowania przedsiębiorcy. Firma wpłaca przedsiębiorcy część lub całość kwoty, na jaką opiewa faktura. Firmy faktoringowe oferują różne rodzaje faktoringu. Mają obowiązek prowadzenia rozliczeń związanych z wierzytelnościami, administrowania dokumentami oraz odzyskiwania długów od kontrahenta, jeśli zalega on z opłaceniem faktury. Przedsiębiorca, który nie chce korzystać z dodatkowych usług, podpisuje tak naprawdę umowę o cesję wierzytelności.

Zobacz również  Jak księgować faktoring różnego typu?

Czego potrzeba do zawarcia umowy faktoringu?

Firmy faktoringowe nie sprawdzają zdolności kredytowej przedsiębiorstwa ani nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, dlatego zawarcie umowy nie powinno stanowić problemu. Zazwyczaj w tym celu potrzebne są jedynie faktury wystawione kontrahentom. Istnieją jednak wyjątki – są to sytuacje, w których ryzyko transakcji zostaje ocenione przez firmę faktoringową jako wysokie.

Okres obowiązywania umowy faktoringowej

Taka umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Nie trzeba jej co jakiś czas odnawiać, można ją też w dowolnym momencie wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia wynosi najczęściej 30 dni.
Dodatkowe informacje, które powinny się znaleźć w umowie faktoringu
W umowie powinny się znajdować szczegółowe informacje na temat wybranego rodzaju faktoringu. Konieczne jest sprecyzowanie, co stanie się w przypadku niewypłacalności dłużnika. Należy również dokładnie określić koszty związane z usługą faktoringu. Dobrze jest zapoznać się z informacjami na temat firmy faktoringowej, z której usług chce się skorzystać. Dzięki temu można uniknąć wielu przykrych niespodzianek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *