Kim jest kontrahent?

osoba pisząca długopisem

Prowadząc działalność gospodarczą zawieramy różnego typu transakcję. Jedną ich stroną jesteśmy my, drugą zaś kontrahent. Jaką rolę pełni on w obrocie gospodarczym, jakie ma prawa oraz obowiązki? Odpowiadamy.

Definicja kontrahenta

Choć samo słowo „kontrahent” pojawia się w przepisach bardzo często, nie doczekało się ono definicji z punktu widzenia prawnego. Samo określenie kontrahenta pochodzi od łacińskiego słowa „contrahens”, które w wolnym tłumaczeniu oznacza „skracać” lub też „ściągać”. W ujęciu stricte biznesowym kontrahent (https://faktoria.pl/porada/kontrahent-kto-to-jest) to osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest stroną transakcji czy też umowy. Z kontrahentami mają do czynienia przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy sprzedają im swoje towary bądź proponują wykonanie usług. Kontrahenci muszą posiadać pełnią zdolność do czynności prawnych, zatem są to osoby, które ukończyły 18. rok życia. W przypadku osób prawnych mówiąc o kontrahencie myślimy o podmiotach gospodarczych, które dokonały wpisu do odpowiednich rejestrów.

Prawa i obowiązki kontrahentów

Z punktu widzenia prawa każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może zostać kontrahentem. Jako nabywcy usług i towarów musimy wywiązywać się z podpisanych umów oraz dokonywać płatności w wyznaczonych terminach. Kontrahent nie może być pokrzywdzony działaniami przedsiębiorcy, z którym zawiera jakąkolwiek transakcję. Ma prawo do otrzymania pełnowartościowego towaru bądź wykonania usługi we właściwy sposób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy uwag co do jakości usług czy towarów, ma on prawo zgłosić reklamację lub udać się do instytucji chroniących prawa konsumentów, jeśli jest osobą fizyczną.

Zobacz również  Kto decyduje się na Master of Business Administration?

Sprawdzenie kontrahenta

Każdy przedsiębiorca, przed dokonaniem transakcji, ma prawo sprawdzić swojego kontrahenta. Najczęściej owe sprawdzenie dotyczy tego, czy dana firma wywiązuje się ze swoich obowiązków, a więc uiszcza płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę w terminie. Przedsiębiorcy działają trochę tak, jak banki, które sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. W celu sprawdzenia kontrahenta możemy skorzystać z rejestrów gospodarczych lub coraz popularniejszych giełd długów. Przedsiębiorcy mają również możliwość przeprowadzenia wywiadu gospodarczego – zazwyczaj jego wykonanie powierzają wyspecjalizowanym w temacie firmom.

Faktoring ochroną przed niepewnymi kontrahentami

Faktoring, poza tym, że stanowi jedną z form finansowania działalności gospodarczej, może również stanowić ochronę przed niepewnym kontrahentami, z którymi na przykład zawieramy transakcję po raz pierwszy. Korzystając z faktoringu możemy nie tylko otrzymać zapłatę wcześniej, ale także zredukować do minimum ryzyko kredytowe. W przypadku faktoringu stroną jest firma zawierająca umowę, a nie kontrahent. Ten zaś w ogóle nie musi zostać poinformowany o fakcie, że firma korzysta z tej metody finansowania faktur – mówimy wtedy o tak zwanym faktoringu cichym. Kontrahent zostaje jedynie poinformowany o innym numerze konta, na które ma przelać należność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *