Czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

osoba przy biurku

Faktoring to usługa, która coraz częściej wykorzystywana jest przez przedsiębiorców niezależnie od branży. Pomaga ona zachować płynność finansową i niekiedy ratuje firmę przed bankructwem. Korzystają z niej zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy. Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

Co to jest faktoring i dlaczego firmy decydują się na tę usługę?

Faktoring to rodzaj usługi finansowej, która świadczona jest faktorantowi przez faktora. Inaczej mówiąc, firma faktoringowa wykupuje wierzytelności wynikających z faktury, którą wystawia przedsiębiorca. Firma świadcząca usługi faktoringowe pobiera prowizję od każdej faktury, a następnie przelewa środki na konto przedsiębiorcy i czeka na pieniądze od klienta faktoranta.
Wiele firm decyduje się na skorzystanie z takiej usługi finansowej, ponieważ niektórzy kontrahenci wymagają bardzo długiego czasu na spłatę należności. Czasem może być to nawet 180 dni. Takie warunki mogą zaburzyć działanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli środki potrzebne są na zakup surowca. Dzięki faktoringowi można zachować płynność finansową, a jednocześnie zbudować dobre relacje z kontrahentem. Dodatkowo usługa faktoringowa może okazać się też skutecznym narzędziem dyscyplinującym. Kontrahent będzie bardziej zmobilizowany do uregulowania należności, jeśli nad całym procesem będzie czuwał pośrednik.

Rodzaje faktoringu. Podział według przejęcia ryzyka

Oprócz tego, co to jest faktoring, warto też wiedzieć, jakie są jego rodzaje. Ze względu na przejęcia ryzyka można wyróżnić:
• Faktoring pełny – cała odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika ciąży na firmie faktoringowej. To właśnie faktor ponosi ryzyko, dlatego ten rodzaj usługi jest najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy. Z tego względu jest on też najdroższy.
• Faktoring niepełny – tutaj pełną odpowiedzialność ponosi faktorant, czyli przedsiębiorca. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności w odpowiednim terminie, firma faktoringowa zwraca się po środki do faktoranta.
• Faktoring mieszany – jest to połączenie obu wspomnianych wyżej rodzajów faktoringu. Polega on na tym, że faktor ponosi odpowiedzialność do pewnej ustalonej w umowie kwoty.
Rodzaje faktoringu. Podział według rodzaju cesji wierzytelności
Faktoring można też podzielić ze względu na rodzaj cesji wierzytelności na jawny oraz cichy. Faktoring jawny to tradycyjna forma usługi i to właśnie z niej najczęściej korzystają przedsiębiorcy. Polega on na tym, że kontrahent informowany jest o wykupieniu wierzytelności przez firmę faktoringową. Natomiast w przypadku faktoringu cichego dłużnik nie jest powiadamiany o zawarciu umowy między faktorem a faktorantem. Na taki rodzaj faktoringu przedsiębiorcy decydują się najczęściej z jednego powodu. Chodzi o zachowanie pozytywnych relacji z partnerem biznesowym. Niektórzy boją się, że powiadomienie o korzystaniu z pośrednika mogłoby negatywnie wpłynąć na współpracę.

Zobacz również  ABC kupna mieszkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *